Środki smarne dla przemysłu

EMULKOP EKO

Koncentrat emulgujący produkowany na bazie wody, wysokorafinowanego oleju mineralnego i dodatków uszlachetniających obejmujących: inhibitory korozji, emulgatory oraz dodatek przeciwpienny. Mikroemulsje sporządzone na bazie koncentratu emulgującego emulkop EKO stosowane są jako trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFAE, głównie do hydrauliki siłowej w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz innych zastosowaniach. Posiada Certyfikat "B" Głównego Instytutu Górnictwa.

EMULKOP EKO - image

Dostępne opakowania:

Gwarantuje

  • dobre własności robocze jako ciecz hydrauliczna w układach statycznej hydrauliki jak stojaki hydrauliczne, obudowy ścianowe i inne
  • dobre własności ochronne dla elementów hydrauliki przy kontakcie z wodą zasoloną
  • wytwarzanie stabilnych, trwałych emulsji roboczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Pobierz:

PDS
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) 42,5
pH (emulsja 0,5%) 7,7
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 178
Badanie własności przeciwkorozyjnych na płytkach ze stali i miedzi w temp. 60ºC / 24h wytrzymuje
Temperatura płynięcia -10
Stabilność mikroemulsji, 60°C/24h (emulsja 0,5%) wytrzymuje