Środki smarne dla przemysłu

OLEJ GRZEWCZY G 35

Olej grzewczy stosowany jako nośnik ciepła zalecany dla zamkniętych, bezciśnieniowych systemów grzewczych z cyrkulacją oleju w fazie ciekłej przy maksymalnych temperaturach objętościowych do 280°C i przy maksymalnej temperaturze warstwowej do 340°C. Dla wysokich temperatur pracy wskazane jest zastosowanie systemów obiegu zamkniętego z zamknięciem azotem lub innym gazem obojętnym. Olej nie może być stosowany do grzejników pokojowych ogrzewanych grzałką elektryczną.

OLEJ GRZEWCZY G 35 - image

Dostępne opakowania:

Gwarantuje

  • odporność na powstawanie osadów, degradację lepkości
  • dobrą płynność i niską lepkość
  • ułatwienie rozruchu instalacji
  • wysoką sprawność cyrkulacji oleju
  • wydłużenie okresu eksploatacji bez powstawania osadów lub wzrostu lepkośći

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Pobierz:

PDS SDS
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s) 6
Temperatura zapłonu, (°C) 220
Pozostałość po koksowaniu, (%) <0,03
Temperatura płynięcia, (°C) -16