Środki smarne dla przemysłu

HYDROMIL ARCTIC L-HV 15, 22

Oleje hydrauliczne Hydromil Arctic L-HV 15, 22 stosuje się w wysokoobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego pracujących w skrajnie niskich temperaturach. Oleje Hydromil Arctic L-HV 15, 22 produkowane są ze specjalnych modyfikowanych, głębokorafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających (zawierających cynk) o działaniu lepkościowo-temperaturowym, przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Oleje Hydromil Arctic L-HV 15, 22 są idealne w zastosowaniu w maszynach w i urządzeniach eksploatowanych w temperaturach poniżej -45°C, gdy konieczne jest uruchomianie maszyny przy zimnym starcie oleju. Ekstremalnie wysokie wskaźniki lepkości olejów zapewniają poprawność eksploatacji olejów dla następujących przedziałów temperatur pracy olejów: – Hydromil Arctic L-HV 15 – dla zakresu od -50°C do 50°C, – Hydromil Arctic L-HV 22 – dla zakresu od -45°C do 60°C, we wszystkich typach układów hydraulicznych i obiegowych, gdzie bardzo wysoki wskaźnik lepkości i niskotemperaturowe własności są wymagane jako krytyczne.

HYDROMIL ARCTIC L-HV 15, 22 - image

Dostępne opakowania:

860kg

Gwarantuje

  • optymalną ochronę powierzchnię smarowanych elementów
  • wysokie własności przeciwpienne
  • bardzo dobre wydzielanie powietrza
  • bardzo dobre własności deemulgujące
  • stabilność hydrolityczną
  • niską zależność lepkości od temperatury pracy
  • odporność na ścinanie lepkości podczas pracy
  • wysoką filtrowalność
  • czystość układów smarowania
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłuża trwałość części układów smarowanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń
 Hydromil Arctic L-HV 15
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s) 15
Wskaźnik lepkości, min 350
Zdolność do wydzielania powietrza w 50ºC <5
Temperatura płynięcia, max (ºC) <-55
Własności demulgujące, min 15
   
 Hydromil Arctic L-HV 22
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s) 22
Wskaźnik lepkości, min 340
Zdolność do wydzielania powietrza w 50°C <5
Temperatura płynięcia, max (ºC) <-51
Własności demulgujące, min 15