Środki smarne dla przemysłu

OLEJ DO FORM CERAMICZNYCH B

Olej do form ceramicznych B jest olejem antyadhezyjnym wykorzystywanym w przemyśle ceramicznym, przy produkcji wyrobów kamionkowych, porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy. Dzięki aktywnym funkcjom oleju uzyskuje się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachoeaniu niskiej jej porowatości i wysokiej gładkości.

OLEJ DO FORM CERAMICZNYCH B - image

Dostępne opakowania:

Gwarantuje

  • przeciwdziałanie przywieraniu masy do powierzchni
  • ochronę przed korozją powierzchni form
  • możliwość aplikacji w formie natryskowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Pobierz:

PDS
Lepkość względna w temp. 20ºC (mm2/s, cSt) 4,6
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 80
Liczba kwasowa, min (mg KOH/g) 6
Temperatura płynięcia -25