Środki smarne dla przemysłu

Oleje produkowane przez LOTOS Oil towarzyszą pracom maszyn w arktycznych mrozach, w gorących piaskach pustyni, w powietrzu i na bezkresnych wodach oceanów. Nasze oleje zapewniają idealną ochronę wszystkich krytycznych elementów: silników i turbin, pomp i sprężarek, ogromnych siłowników ożywiających potężne ramiona dźwigów i koparek.Nowoczesne, ale również wyeksploatowane urządzenia przemysłowe wymagają olejów smarowych, cieczy roboczych i obróbkowych, olejów technologicznych oraz smarów o najwyższej jakości o specjalnie dobranych parametrach lepkościowych.
Wybierz kategorię