Baza wiedzy

Co robić jeśli byłeś świadkiem wypadku?

Co robić jeśli byłeś świadkiem wypadku? - image

Należy pamiętać, że w świetle polskiego prawa, można pociągnąć do odpowiedzialności karnej osobę, która będąc świadkiem wypadku nie udzieli poszkodowanym pomocy. Jak się zachować w takiej sytuacji?

  • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia – wyłączyć silniki, jeśli jeszcze pracują, odpowiednio oznaczyć miejsce trójkątami ostrzegawczymi
  • Jeśli inni kierowcy zechcą pomóc, dobrze jest ustawić samochód przed i za miejscem wypadku z włączonymi światłami awaryjnymi – to zwróci uwagę innych uczestników ruchu
  • Sprawdzić stan uczestników wypadku – zadzwonić pod alarmowy numer 112, lub powiadomić dowolne służby – te wymieniają się informacjami. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji  na temat ilości i stanu osób poszkodowanych i miejsca zdarzenia. Jeśli otrzyma się jakieś instrukcje od służb – należy je wykonać
  • Jeśli sprawca wypadku ucieka mamy prawo go zatrzymać – w przepisach istnieje pojęcie zatrzymania obywatelskiego.  Należy to zrobić tylko i wyłącznie w przypadku, w którym nie będzie narażone życie i zdrowie – własne i otoczenia. Lepiej zapisać jak najwięcej szczegółów - marki, modelu, koloru, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz rysopisu sprawcy.
  • Jeśli zostaniemy poproszeni o poświadczenie prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu spisanego przez uczestników w przypadku stłuczki – należy to zrobić. Podczas spotkania z policją możemy opowiedzieć ogólnie o przebiegu wypadku a szczegółowe zeznania złożyć w dogodnym dla nas terminie.